Calendari de preinscripcions i matrícula

CALENDARI DE MATRICULACIÓ CURS 2019-2020

GRADUAT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I CURSOS DE PREPARACIÓ A LES PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS

 • Publicació de l’oferta d’ensenyaments:

22 de maig de 2019

 • Sol·licitud de continuïtat de l’alumnat del centre:

del 3 al 7 de juny de 2019

 • Preinscripció de l’alumnat del centre:

del 10 al 14 de juny de 2019

 • Publicació de l’oferta de places vacants:

17 de juny de 2019

 • Presentació de sol·licituds:

del 18 al 25 de juny de 2019

 • Publicació de la llista de sol·licituds:

1 de juliol a partir de les 14.00 hores

 • Sorteig públic (en cas que fos necessari):

2 de juliol de 2019

 • Publicació de les llistes ordenades:

3 de juliol de 2019

 • Termini per presentar al·legacions:

de l’1 al 5 de juliol de 2019

 • Publicació de les llistes definitives:

8 de juliol de 2019

MATRICULACIÓ PRIMER TRIMESTRE (2019-2020)

GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA, CURSOS DE PREPARACIÓ A LES PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS

 • Matriculació de l’alumnat admès

9 i 10 de setembre de 2019

 • Matriculació de l’alumnat nou (fins a esgotar vacants)

A partir del 12 de setembre de 2019

 

CURSOS D’ANGLÈS  ( A1- A2.1- A2.2)

Del 9 al 12 de setembre de 2019

 

ALTRES FORMACIONS

Matriculació (fins a esgotar vacants) a partir del 16 de setembre de 2019

 

MATRICULACIÓ SEGON TRIMESTRE

GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I ALTRES FORMACIONS

Matriculació de l’alumnat propi:

de l’11 al 15 de novembre de 2019

Publicació de l’oferta de places vacants:

18 de novembre de 2019

Matriculació de l’alumnat nou:

del 19 al 22 de novembre de 2019

 

MATRICULACIÓ TERCER TRIMESTRE

GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I ALTRES FORMACIONS

Matriculació de l’alumnat propi:

del 2 al 6 de març de 2020

Publicació de l’oferta de places vacants:

9 de març de 2020

Matriculació de l’alumnat nou:

del 10 al 13 de març de 2020

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

 • 2 fotografies carnet
 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport
 • Per al curs de GES, a efectes de convalidacions: expedient acadèmic o documentació acreditativa dels estudis realitzats.

Si l’alumne o alumna és menor d’edat també ha de venir acompanyat del pare/mare o tutor/a i presentar:

 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de la personal sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet)

En cas que la sol·licitud sigui per raons laborals, a més de la documentació anterior, han d’acreditar de la situació laboral de l’alumne/a mitjançant un certificat d’empresa on constin les dades d’aquesta i l’horari laboral de l’alumne/a.
I en cas de ser per altres motius específics, s’han d’acreditar les circumstàncies especials que impedeixen l’assistència a centres educatius en règim ordinari i s’ha de sol∙licitar l’autorització per a la matrícula al director/a del centre o aula.

 

LLOC DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Les preinscripcions i matriculacions es faran al CFA M. Dolors Paul de Cunit (c. de la Creueta, 17) de manera presencial. L’horari d’atenció al públic serà de dilluns a divendres de 9.00 a 13.30 hores i dimarts i dijous, de 15.30 a 18.30 hores.