19
oct.
Matriculacions alfabetització
09:00 Fins el 18:00
Desde 19-10-20 Fins el 29-10-20

Període de matrícules pels cursos d’alfabetització