Curs d’Anglès Inicial (A1)

Descripció

Curs adreçat a persones sense cap coneixement de l’anglès. Té com a finalitat adquirir les competències comunicatives bàsiques per poder-se desenvolupar, mínimament, en la vida personal, laboral i social en aquesta llengua. Correspondència amb el nivell A1 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües.

Accés

Poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys o bé els compleixen durant l’any natural en què inicien la formació.

Horari i preu

Horari: (A definir,tardes)

Preu: 75€ trimestrals

Preinscripció i matrícula

Consultar apartat matriculació

Per a més informació sobre aquests estudis podeu visitar la pàgina del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/adults/estudis/llengua-estrangera/?p_id=2350&estudi