Alfabetització II (nivell bàsic)

Descripció

Adreçat a persones nouvingudes que volen aprendre a llegir i a escriure en català.

Accés

Persones nouvingudes més grans de 18 anys que no estan alfabetitzades en cap llengua.

Assignació de nivell en funció de l’entrevista prèvia.

Horari i preu

Horari: dilluns i dimecres, de 15.30 a 17.00 hores.

Preu: 20 € per trimestre

Preinscripció i matrícula

Consultar apartat matriculació.